Home Products برندها peplink لود بالانسر های Peplink

Important product features

معرفی الگوریتم های لودبالانسینگ

Peplink دارای 7 الگوریتم لود بالانسینگ ترافیک اینترنت میباشد که به کمک آنها میتوان نحوه استفاده از خطوط مختلف اینترنت را مدیریت و کنترل نمود.

افزایش پهنای باند اینترنت در هر زمان

کافیست یک ارتباط DSL یا دیتای موبایل را از هر سرویسی دهنده ای بخواهید به سیستم اضافه نموده و در دسترس کاربران قرار دهید.

Related Videos

Send your comment