نتسا پروژه ها صنایع دریایی

نتسا

صنایع دریایی

روح پیشگام دریاها

بزرگترین کشتی دنیا با استفاده از محصولات Peplink همیشه آنلاین میماند   با تناژ ۴۰۳,۳۴۲ تن و ظرفیت حمل ۴۸,۰۰۰ تن بار، روح پیشگام تا ...

جزئیات پروژه