نتسا پروژه ها صنایع ریلی

نتسا

صنایع ریلی

قطار زندگی

(( راه آهن جمهوری اسلامی ایران )) – رجا  قطار ۵ ستاره (معروف به قطار زندگی) جهت پیشبرد رفاه حال مسافران و خدمت رسانی بهتر ...

جزئیات پروژه